Om een verbeterslag te maken, is zicht op talent niet genoeg

CareerCare reflectiescan zet kwaliteiten om in concrete actie

Weten wie uw mensen zijn, wat ze kunnen en wat hen drijft is de eerste stap naar een effectieve organisatie en een hogere productiviteit. Mensen excelleren immers als zij in hun werk hun talenten en drijfveren kunnen benutten.

Met een reflectiescan heeft u snel duidelijkheid over het potentieel in uw organisatie en de bevlogenheid van uw mensen. Toch zijn deze bevindingen vaak niet voldoende om daadwerkelijk een verbeterslag te maken. Bij CareerCare focussen we daarom vooral op datgene wat kenmerkend is voor uw mensen en laten we hen daarop reflecteren.

Door de zelfreflectie krijgt u écht zicht op de sterke punten van uw werknemers, maar ook op hun slechte eigenschappen. In een persoonlijk gesprek helpen onze consultants de vertaalslag te maken naar de werkvloer. Op deze manier zijn uw mensen in staat om concrete acties te ondernemen die hun eigen effectiviteit en die van uw bedrijf aanzienlijk te vergroten.

Wilt u het aanwezige talent en de positieve eigenschappen van uw medewerkers beter benutten? Bel ons dan vandaag nog op tel. 06 19 42 51 22 of 06 11 95 43 90 en start binnenkort met concrete stappen naar een effectieve organisatie.

Waaruit bestaat de reflectiescan?

De reflectiescan start met het maken van een wetenschappelijk onderbouwde persoonlijkheidstest, een vragenlijst over competenties en een drijfverenvragenlijst. Een NIP-psycholoog bekijkt de resultaten en opvallende verbanden en verschillen. Vervolgens krijgt de deelnemer reflectievragen op maat die helpen de resultaten te duiden en te relateren aan de praktijk. Deze vragen worden besproken in een gesprek van anderhalf uur, met als resultaat concrete richting en actiepunten om op te pakken.

Zijn de testinstrumenten getoetst?

CareerCare gebruikt testinstrumenten die zijn goedgekeurd door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). Deze commissie beoordeelt op verschillende criteria:

• theoretische onderbouwing
• validiteit
• betrouwbaarheid
• normgroepen.

Meer weten over de reflectiescan?

Bel voor meer informatie 06 19 42 51 22 of 06 11 95 43 90.